Anonymný používateľ
Sobota 3. december 2016
GISPLAN
Mesta
Sabinov