Anonymný používateľ
Piatok 26. august 2016
GISPLAN
Mesta
Sabinov