Anonymný používateľ
Nedeľa 23. október 2016
GISPLAN
Mesta
Sabinov